INFO PRO SUBJEKTY

Subjekty, které budou chtít pořádat hobby závody, nebo oficiální závody pod záštitou Českého bezudidlového spolku musí být jeho řádným členem. Své členství musí každý rok potvrdit řádným uhrazením členského poplatku. 

Tyto subjekty pak mohou bezpečně pořádat hobby závody i oficiální závody pro jezdce a koně bez udidla i v případě, že jsou členy spolku ČJF.

Členem se může stát subjekt, který je provozován fyzickou osobou podnikatelem nebo právnickou osobou.

Členem se může stát každý subjekt, který má odpovídající zázemí :

 • Písková, či travnatá jízdárna (hala), kde se dá bezpečně uspořádat daný závod. Včetně místa na opracování.
 • Dále dostatečně prostorné a bezpečné pracoviště. Potřebné zázemí pro závodníky (parkoviště), koně (přístup k pitné vodě, podkovář a veterinář na telefonu) 
 • Zázemí pro diváky (Případné občerstvení, místo kde můžou závodníky sledovat, toaleta) 
 • Nemusí být na velmi vysoké úrovni, ale je potřeba, aby toto byly subjekty schopny všem zúčastněným v rámci možností poskytnout.

Povinnosti subjektu

 1. Každý subjekt je povinen spolku nahlásit plánované závody a zároveň zaslat řádný rozpis závodů nejméně 1 měsíc dopředu. Termín a rozpis závodů pak spolek schválí a umístí do kalendáře závodů na domovských webových stránkách. Tím Umožníme všem jezdcům lepší přehled o pořádaných závodech v celé ČR.
 2. Každý Subjekt je povinen minimálně 30 dní po ukončení závodů zaslat do spolku buď poštou, nebo elektronicky výsledky jednotlivých soutěží. Tyto se následně vyvěsí na domovských stránkách v kalendáři akcí pod danými závody. A budou sloužit pro sekretariát spolku jako ověřovací dokument při potvrzení splnění podmínek jezdců k získání licence bezudidlového jezdce.
 3. Každý subjekt, který bude chtít pořádat závody pod záštitou spolku Koně bez udidla z.s. musí dodržovat pravidla, která spolek vydal. Zástupci spolku mohou namátkou jezdit na jednotlivé závody zkontrolovat, zda nejsou pravidla porušována. Prosíme uvědomte si, pravidla tu jsou hlavně pro bezpečnost nás všech, a kvůli budování a udržení si co nejlepší úrovně a dobrého jména všech jezdců věnujícím se tomuto krásnému sportu.
 4. Spolek Koně bez udidla má právo v případě zjištění hrubého porušení pravidel a zásad bezpečnosti udělit spolku upomínku za dané chování. V krajním případě subjekt z členství spolku vyřadit.

Prosíme uvědomte si, pravidla tu jsou hlavně pro bezpečnost nás všech, a kvůli budování a udržení si co nejlepší úrovně a dobrého jména všech jezdců věnujícím se tomuto krásnému sportu. 


Member´s and subject´s enrolment

Please fill all detailes required. Thank you.

  Schválené stáje pro pořádání závodů

 • Farma Vysoká: Vysoká 9, Chrastava. Jménem našeho spolku.
 • Karlov Horses: Oleksovice 220. Kontaktní osoba: Zuzana Táborská, tel. 739206062
 • Ranč Mustang Loučná: Rejhotice 94. Kontaktní osoba: Tereza Fryšarová, tel. 777 551 576