INFO PRO JEZDCE

INFORMACE PRO ČLENY

Členem bezudidlového spolku se může stát každý nadšenec pro bezudidlové jezdectví. Hlavní náplní spolku je sdružovat jezdce a koňáky, kteří chtějí mít se svým koněm plnohodnotný vztah založený na důvěře. Spolek zaštiťuje možnost pořádání závodů pro bezudidlové jezdce. Chceme, aby závody byly příjemným setkáním stejně smýšlejících lidí, ne jen soutěží.

Členství ve spolku vzniká odesláním přihlášky (registrační formulář ZDE) a uhrazením poplatku za členství řádně a ve stanovené lhůtě. 

Hobby závody jsou otevřené i pro jezdce, kteří nejsou členy spolku. Pro účast na oficiálních závodech musí jezdec splnit podmínky pro získání licence jezdce v bezudidlovém jezdectví.

Odpovědi na nejčastější dotazy naleznete ZDE: FAQ.

Seznam přijatých plateb členských příspěvků je ZDE.

Výhody pro členy SPOLKU:

  • e-book o bezudidlovém uždění zdarma
  • konzultace a poradenství v bezudidlovém jezdectví
  • vzájemná podpora
  • SLEVA pro nákup bezudidlového vybavení v obchodě cleverhorse.cz ve výši 8%