INFO PRO JEZDCE

INFORMACE PRO JEZDCE

Členství ve spolku vzniká odesláním přihlášky (registrační formulář ZDE) a uhrazením poplatku za členství řádně a ve stanovené lhůtě. Hobby závody jsou otevřené i pro jezdce, kteří nejsou členy spolku. Pro účast na oficiálních závodech musí jezdec splnit podmínky pro získání licence jezdce v bezudidlovém jezdectví.

Seznam přijatých plateb členských příspěvků je ZDE.

   HOBBY ZÁVODY

  • Jezdi, kteří se necítí na účast na oficiálních závodech, ale přeci jen si chtějí užít atmosféru závodů bez udidel, můžou využít hobby závodů. Nemusíte být členy spolku, ale rádi Vás mezi nás přijmeme. :)

   OFICIÁLNÍ ZÁVODY 

  • Na oficiálních závodech mohou startovat jezdci, kteří splnili podmínky pro získání licence bezudidlového jezdce. Licence je podmínkou účasti na Mistrovství ČR v bezudidlovém jezdectví.

   VZDĚLÁVÁNÍ

  • Mezi činnosti spolku patří také vzdělávání. Můžete se vzdělávat na akcích zaštitovaných spolkem (soustředění apod.), či přímo ve spolku jako funkcionář. Rádi své řady rozšíříme o další rozhodčí.

PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ LICENCE BEZUDIDLOVÉHO JEZDCE

Anglickou licenci jezdce v bezudidlovém jezdectví získá ten jezdec, který absolvuje dvě soutěže na hobby závodech zaměřených na anglické disciplíny. Jezdec musí absolvovat parkur o výšce minimálně 70 cm a vyšší s výsledkem maximálně 11 tr.b., nebo drezurní soutěž stupně Z s umístěním do 6. místa. Je na každém jezdci, jaké dvě soutěže se rozhodne absolvovat. Poté pošle na sekretariát ČBS žádost o vystavení Anglické licence v bezudidlovém jezdectví. V žádosti bude uvedeno, na kterých hobby závodech podmínku splnil, v jaký den a jakých soutěží se zúčastnil. Sekretariát ČBS má 30 dní na to, aby licenci vystavil a zaslal jezdci. S licencí se následně může jezdec vydat na oficiální anglické závody v bezudidlovém jezdectví.

Výhody pro členy SPOLKU:

  • e-book o bezudidlovém uždění zdarma
  • konzultace a poradenství v bezudidlovém jezdectví
  • vzájemná podpora
  • SLEVA pro nákup bezudidlového vybavení v obchodě cleverhorse.cz ve výši 8%