INFO PRO JEZDCE

Členství ve spolku vzniká odesláním přihlášky a uhrazením poplatku za členství řádně a ve stanovené lhůtě. Každý člen spolku má po uhrazení členského poplatku právo zúčastnit se hobby závodů. Hobby závody jsou otevřené i pro jezdce, kteří nejsou členy spolku, a nejsou ani členy ČJF. Pro účast na oficiálních závodech musí jezdec splnit podmínky pro získání licence jezdce v bezudidlovém jezdectví.

HOBBY ZÁVODY

  • Jezdi, kteří se necítí na účast na oficiálních závodech, ale přeci jen si chtějí užít atmosféru závodů bez udidel, můžou využít hobby závodů. Nemusíte být členy spolku, ale rádi Vás mezi nás přijmeme. :)

OFICIÁLNÍ ZÁVODY

Pro jezdce, kteří splnili kvalifikaci pro získání licence bezudidlového jezdce a chtějí se účastnit Mistrovství ČR v bezudidlovém jezdectví.

VZDĚLÁVÁNÍ

Mezi činnosti spolku patří také vzdělávání. Můžete se vzdělávat na akcích zaštitovaných spolkem (soustředění apod.), či přímo ve spolku jako funkcionář. Rádi své řady rozšíříme o další rozhodčí.

Doporučujeme hobby jezdcům, ale i jezdcům s licencí u České jezdecké federace, případně členům jiných organizací, aby se stali členy spolku, pokud se chtějí vyhnout postihu ze strany ČJF, či jiné organizace. Členský příspěvek první rok činí 200 Kč. V následujících letech 100 Kč za rok (je- li včas řádně uhrazen). 

Výhody pro členy SPOLKU:

  • e-book o bezudidlovém uždění zdarma
  • konzultace a poradenství v bezudidlovém jezdectví
  • vzájemná podpora
  • sleva pro nákup bezudidlového vybavení v obchodě cleverhorse.cz ve výši 8%