INFO PRO JEZDCE

Závody pro bezudidlové ježdění pod záštitou Českého bezudidlového spolku mohou pořádat pouze subjekty, které jsou řádnými členy spolku. 

Subjekt členství potvrdí každý rok včasným uhrazením členského poplatku. Jezdci si mohou členství subjektu potvrdit nahlédnutím do seznamu subjektů. 

Závodů pořádaných těmito subjekty se mohou bezpečně zúčastnit i jezdci vlastnící jakoukoli licenci pod ČJF.

Všechny disciplíny zahrnuté v pravidlech Českého bezudidlového spolku jsou rozděleny na hobby závody a oficiální závody.

Hobby závody ČBS

 • Hobby závodů se smí zúčastnit i ti jezdci, kteří nejsou členy spolku a zároveň nemají licenci ČJF.
 • Jezdci, kteří mají licenci pod ČJF by ve svém vlastním zájmu měli být členy Českého bezudidlového spolku i při účasti na hobby závodech.
 • Jednotlivé hobby soutěže a jejich úrovně najdete vypsané v sekci disciplíny.

Upozornění pro členy ČJF (vlastník hobby kartičky či licence). Pokud se budete chtít účastnit závodů našeho spolku (hobby i oficiální), je ve Vašem zájmu být zaregistrovaným členem našeho Českého bezudidlového spolku. Díky tomu se v žádném případě nemusíte obávat pokuty ze strany ČJF za účast na jiných závodech (nepořádaných pod záštitou ČJF).  

Oficiální závody ČBS

Oficiálních závodů ČBS se smí zúčastnit pouze jezdci, kteří splní následující podmínky pro získání licence jezdce v bezudidlovém jezdectví:

 • Jezdec musí být řádným členem Českého bezudidlového spolku.
 • V anglických disciplínách (drezúra a parkur) jezdec musí jako člen spolku na hobby závodech ČBS absolvovat minimálně 2 drezúrní úlohy stupně Z s umístěním do 6.místa, nebo 2 parkury na úrovni 70cm s nejvýše 11tr.b., nebo kombinaci obou.
 • Ve westernových disciplínách jezdec musí jako člen spolku na hobby závodech ČBS absoltovat minimálně 2 soutěže s umístěním do 6.místa. 
 • Jezdec si po splnění podmínek musí zažádat na sekretariátu ČBS o licenci bezudidlového jezdce buď písemně, nebo elektronicky. Do žádosti vypíše místa, kde si splnil kvalifikaci do oficiálních soutěží a výsledky jednotlivých závodů.
 • Sekretariát do 30ti dnů od obdržení žádosti musí jezdci zaslat licenci, kterou se jezdec bude prokazovat na oficiálních závodech.

Členský příspěvek první rok činí 200 Kč. V následujících letech 100 Kč za rok (je- li včas řádně uhrazen). Více informací naleznete v dokumentech.

Výhody pro naše členy:

 • e-book o bezudidlovém uždění zdarma
 • konzultace a poradenství v bezudidlovém jezdectví
 • vzájemná podpora
 • sleva pro nákup bezudidlového vybavení v obchodě cleverhorse.cz ve výši 8%

Registrace členů spolku

Vyplňte všechny potřebné údaje. Děkujeme.

Děkujeme, že jste se rozhodli stát naším členem. Do 2 týdnů od přihlášení Vám přijdou na email další informace společně s podklady k platbě členského příspěvku.