INFO PRO SUBJEKTY

POŘÁDÁNÍ ZÁVODŮ

Subjekty, které budou chtít pořádat hobby závody, nebo oficiální závody pod záštitou Českého bezudidlového spolku musí být jeho řádným členem. Své členství musí každý rok potvrdit uhrazením členského poplatku

Tyto subjekty pak mohou bezpečně pořádat hobby závody i oficiální závody pro jezdce a koně bez udidla i v případě, že jsou členy spolku ČJF.

Členem se může stát subjekt, který je provozován fyzickou osobou podnikatelem nebo právnickou osobou.

Členem se může stát každý subjekt, který má odpovídající zázemí :

  • Povrch kolbiště může být PÍSKOVÝ i TRAVNATÝ, musí být zajištěný prostor pro bezpečné opracování.
  • Potřebné zázemí pro závodníky (parkoviště, toaleta); pro koně (přístup k pitné vodě, podkovář a veterinář na telefonu).
  • Zázemí pro diváky oddělené od kolbiště a opracoviště. 

POVINNOSTI SUBJEKTU

  1. Každý subjekt je povinen spolku nahlásit plánované závody a zároveň zaslat rozpis závodů nejméně 1 měsíc dopředu sekretáři ČBS. Termín a rozpis závodů schválí výkonný výbor a umístí do kalendáře závodů na webových stránkách. Tím umožníme všem jezdcům lepší přehled o pořádaných závodech v celé ČR.
  2. Každý subjekt je povinen minimálně 30 dní po ukončení závodů zaslat do spolku buď poštou, nebo elektronicky výsledky jednotlivých soutěží. Výsledky se následně vyvěsí na stránkách v kalendáři akcí pod danými závody. Výsledky také slouží jako ověřovací dokument při potvrzení splnění podmínek jezdců k získání licence bezudidlového jezdce.
  3. Každý subjekt, který bude chtít pořádat závody pod záštitou spolku musí dodržovat pravidla, která spolek vydal. Zástupci spolku mohou namátkou jezdit na jednotlivé závody zkontrolovat, zda nejsou pravidla porušována. Prosíme uvědomte si, pravidla tu jsou hlavně pro bezpečnost nás všech a kvůli budování a udržení si co nejlepší úrovně, a dobrého jména všech jezdců věnujícím se tomuto krásnému sportu.
  4. Český bezudidlový spolek má právo v případě zjištění hrubého porušení pravidel a zásad bezpečnosti udělit subjektu důtku za dané chování. V krajním případě subjekt z členství spolku vyřadit.