Další možnost splnění licence 2020

01.07.2020

ROZŠÍŘENÍ MOŽNOSTI SPLNĚNÍ BEZUDIDLOVÉ LICENCE

Jsme si vědomi, že možností pro splnění licence bezudidlového jezdce v drezurním obdélníku je jako šafránu. Díky spolupráci se spolkem Working Equitation Česká Republika (dále WEČR) se však možnosti výrazně rozšířily.

Podmínky si nově lze splnit také na závodech WE při Drezurním testu s minimálním výsledkem 50 %.

Podmínky pro získání licence:

  1. Jezdec musí být aktivním členem ČBS. Musí být zaregistrován a mít řádně zaplacen členský poplatek pro aktuální rok. Jezdec nemusí být členem WEČR.
  2. Jezdec se řídí ČBS úpravou pravidel WEČR (Pravidla viz Dokumenty -> Pravidla WEČR pod ČBS).
  3. Jezdec musí doložit splnění kvalifikačních podmínek ze dvou soutěží, které lze libovolně kombinovat:

   a. WEČR drezurní test libovolné úrovně dokončený s minimálním výsledkem 50,00 %

   b. parkur min 70 cm a vyšší s maximálně 11 tr. body

   c. drezura úrovně Z s umístěním do 7. místa

Příklad - Jezdec se zúčastní hobby závodů ČBS, kde se mu podaří jet čistý parkur 80 cm a následující víkend jede na závody WEČR, kde se mu podaří absolvovat drezurní test za 65,00 %. Výsledky doplní do žádosti o licenci a společně s výsledkovými listinami zašle sekretáři ČBS na email, nebo poštou.


Možnosti pro pořadatele:

  1. Jezdec absolvuje kompletní WE ČBS soutěž. Pro splnění podmínek je důležitý výsledek drezurního testu. Pořadatel předá jezdci protokol drezurního testu. Hromadné výsledkové listiny jsou veřejně publikovány v IS WEČR.
  2. Ohodnocení drezurní úlohy WEČR rozhodčím WEČR mimo soutěž. Pořadatel závodu WE může se souhlasem rozhodčího vypsat do propozic konkrétní drezurní úlohy WEČR, které si můžou bezudidloví jezdci zajet mimo soutěž za pořadatelem určený poplatek. Soutěžící musí splňovat ČBS úpravu pravidel WEČR, bude ohodnocen rozhodčím WEČR a pořadatel předá jezdci protokol drezurního testu. Hromadné výsledkové listiny jsou veřejně publikovány v IS WEČR včetně výsledků drezur zajetých mimo soutěž.