Mistrovství ČR 2019

05.09.2019

Vážení příznivci bezudidlového jezdectví, letošní mistrovství je za námi a my bychom k tomu rádi řekli pár slov.
V prvé řadě bychom chtěli poděkovat všem účastníkům, kteří si přijeli užít dvoudenní mistrovství, poznat nové lidi a zjistit jak jsou na tom se svým čtyřnohým parťákem. Dále našim partnerům a sponzorům - díky Vám získali vítězové i další umístění v jednotlivých soutěžích krásné a hodnotné ceny, a to ne jen ve finálových kolech, jak tomu na většině závodů bývá. Samozřejmě naše poděkování patří i divákům, které neodradilo horké počasí, dorazili a podpořili závodníky. V neposlední řadě bychom rádi poděkovali Farmě Vysoká, za možnost pořádat zde závody a poskytnutí prostor, a také celému organizačnímu týmu a moderátorovi akce.
Spolek funguje teprve 2 roky, máme za sebou II. mistrovství, nesnažíme se být lepší než jiní, pomalu, ale jistě budujeme základnu, na které bude možné postavit opět další "patro." Věříme, že i přes některé nedostatky a chyby, které se prostě stávají (všichni jsme jen lidé :) ), jste si mistrovství užili, posunuli jste se opět někam dál, zjistili co musíte zlepšit a v čem jste se naopak zlepšili od loňska - a že jsme těch zlepšení viděli mnoho a velmi nás tyto posuny těší! My máme zase nad čím přemýšlet do dalšího roku, opět máme spoustu námětů na zlepšení.
A teď k té méně veselé části - rádi bychom požádali všechny příznivce a účastníky, aby v případě jakýchkoliv nejasností, nedostatků či stížností řešili věc neprodleně, na místě a pokud možno bez přehnaných emocí a v rovině slušnosti. Všichni jsme jen lidé, chyby se stávají, může dojít k mnoha nedorozuměním, ale vše lze vyřešit v klidu a domluvou - uvědomte si prosím, že veškerá činnost spolku je činností vedlejší - vše pro Vás vytváříme v našem volném čase (rozumějte - většinou po nocích :) ) a činností dobrovolnou (letošní MČR zatím není vyhodnocené, ale chystáme Vám zveřejnění nějaké kalkulace) neděláme to pro peníze, nemáme z toho prakticky nic, než dobrý pocit, stojí nás to mnoho úsilí a času - kdo si nikdy nevyzkoušel pohled na závodech "z druhé strany," pak z pohledu organizátora je to asi takto: z mistrovství nemáte prakticky nic než bolavé nohy a hlavu k prasknutí - pokud se vám mezi pobíháním, telefonováním, zařizováním, řešením dotazů od jezdců, rozhodčích, stánkařů, sponzorů atp. poštěstí shlédnout jednu celou úlohu či parkur, je to spíše náhoda... Uvědomte si prosím, že to děláme pro Vás a proto děkujeme všem, kteří přišli s pochvalou, či poděkováním která nám dodávají energii v tom pokračovat či s opodstatněnou kritikou, která nám pomůže posouvat se dál, jen prosíme, buďte k sobě navzájem i k nám slušní, jinak nás ta motivace k další činnosti opustí 🙃.
...A malá rada na závěr - prosíme, čtěte pravidla - vyhnete se spoustě drobných nedorozumění!

Děkujeme!
Tým Českého bezudidlového spolku