Změna v licencích bezudidlového jezdce pro rok 2019!

11.05.2019

Vedení Českého bezudidlového spolku vytvořilo pro nedostatek možností pro splnění kvalifikaci na licence jezdce výjimku pro rok 2019. Více v článku.

Anglickou licenci jezdce v bezudidlovém jezdectví získá ten jezdec, který absolvuje dvě soutěže na hobby závodech zaměřených na anglické disciplíny.

Jezdec musí absolvovat parkur o výšce minimálně 70 cm a vyšší s výsledkem maximálně 11 tr.b., nebo drezurní soutěž stupně Z s umístěním do 6. místa. Je na každém jezdci, jaké dvě soutěže se rozhodne absolvovat. 

Výsledky ze soutěží se počítají 2 roky zpětně.

Poté pošle na sekretariát ČBS vyplněnou žádost o vystavení Anglické licence v bezudidlovém jezdectví.

Sekretariát ČBS má 30 dní na to, aby licenci vystavil a zaslal jezdci. S licencí se následně může jezdec vydat na oficiální anglické závody v bezudidlovém jezdectví.

Pro rok 2019 výkonný výbor ČBS schválil dodatek k anglické licenci jezdce v bezudidlovém jezdectví.

Podmínky lze splnit i na akcích, které nejsou pod hlavičkou ČBS. Dvojice však musí startovat bez udidla a na sekretariát zaslat potvrzení, nebo důkaz o tom, že tomu tak skutečně bylo.

Je možné zaslat jednoduché potvrzení podepsané pořadatelem akce, nebo fotografii ze soutěže.

Dále pak musí jezdec zaslat odkaz na výsledkovou listinu akce, nebo výsledky ofocené, okopírované. Či opět podepsané potvrzení o výsledku dvojice od pořadatele.

Tímto bychom chtěli ještě v letošním roce podpořit všechny, kteří by rádi přijeli na mistrovství ČR v bezudidlovém jezdectví.

Všichni, kteří startovali na mistrovství ČR v bezudidlovém jezdectví v roce 2018 mají kvalifikaci pro licenci splněnou.

dne 10.5.2019 Michaela Škodová

Generální sekretář ČBS