LICENCE JEZDCE

LICENCE JEZDCE

Licenci jezdce bezudidlového jezdectví zatím neskládáme jako zkoušky. Svou jezdeckou zdatnost jezdci dokazují účastí na hobby závodech.

PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ LICENCE BEZUDIDLOVÉHO JEZDCE

1) Jezdec MUSÍ být registrovaným členem ČBS a mít zaplacený členský příspěvek.

2) Anglickou licenci jezdce v bezudidlovém jezdectví získá ten jezdec, který absolvuje dvě soutěže na hobby závodech:

  • parkur o výšce minimálně 70 cm a vyšší s výsledkem maximálně 11 tr.b., 

NEBO 

  • drezurní soutěž stupně Z s umístěním do 6. místa. 

Je na každém jezdci, jaké dvě soutěže se rozhodne absolvovat. 

Při splnění těchto podmínek (členství, dobrý výsledek na hobby) pošle na sekretariát ČBS žádost o vystavení Anglické licence v bezudidlovém jezdectví. V žádosti bude uvedeno, na kterých hobby závodech podmínku splnil, v jaký den a jakých soutěží se zúčastnil

Sekretariát ČBS má 30 dní na to, aby licenci vystavil a zaslal jezdci. S licencí se následně může jezdec vydat na oficiální anglické závody v bezudidlovém jezdectví.