NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY 

FAQ - nejčastěji kladené otázky:

Přinášíme Vám zodpovězené Vaše nejčastější dotazy. Pokud zde odpověď na vaši otázku nenajdete, kontaktujte nás na e-mailu: info@bezudidlovyspolek.cz. Děkujeme.

1. Musím být členem spolku, pokud se chci účastnit závodů?

 • Ano musíte být členem ČBS. Otevřenou soutěž pro jezdce bez členství, může vypsat pouze Working Equitation jako pořádající subjekt v rámci svých závodů.

2. Jak se mohu stát členem spolku?

 • Viz. registrace členů.

3. Kdy mi přijde členská kartička?

 • Členské kartičky nevydáváme. Seznam členů je veden v elektronické podobě.

4. Mohu se účastnit Mistrovství ČR bez licence?

 • Ne, to není možné. Každý účastník MČR musí mít licenci ČBS.

5. Musím být členem, abych se mohl/a účastnit MČR?

 • Ano, je to jedna z podmínek k získání licence, bez níž není možné na MČR startovat.

6. Jak mohu získat licenci?

 • Pro rok 2021 žádná licence není potřeba.

7. Kdy mi přijde licence?

 • Licence, stejně jako členské kartičky v papírové podobě nezasíláme. Veškeré podklady evidujeme a to, jestli je vaše licence aktivní se dozvíte jednoduše v novém informačním systému.

8. Kdy vyřídíte mou žádost o členství/licenci?

 • Pracujeme na novém informačním systému, který bude umět tyto žádosti zpracovávat automaticky. Ostatní dokumenty a žádosti o změny budou zpracovány do 30 dní od podání.

9. Mohou se závodů pod ČBS účastnit i jezdci z jiných zemí?

 • Ano mohou - sportovec ze zahraničí se smí účastnit národních i mezinárodních soutěží pod záštitou ČBS, nemusí dokládat žádnou jezdeckou licenci ani osvědčení. Tento jezdec se však nesmí účastnit mistrovských soutěží, pokud na rozpise není uvedeno jinak. Pro jezdce s cizí státní příslušností, žijících dlouhodobě na území ČR platí stejná pravidla.
 • Poplatek za startovné pro jezdce z jiné země je stanoven na 400 Kč.
 • Podrobnosti naleznete ve Všeobecných pravidlech ČBS.

11. Kolik stojí členství ve spolku a licence jezdce?

 • Viz. sazebník poplatků.

13. Máte na závodech rozlišené kategorie pony a velcí koně?

 • Momentálně závodí pony společně s velkými koňmi, neboť jezdců je i tak stále málo. Rozdělení by znamenalo rozsáhlé změny v pravidlech, na které zatím nejsme připraveni. Do budoucna bychom toho rádi dosáhli.

14. Mají děti stejná pravidla pro složení licence a účast na závodech?

 • Ano

15. Mám licenci od ČJF / jezdím bez udidla jinou disciplínu než parkur/drezúru, uznáte mi licenci i pro ČBS?

 • Ne, to bohužel není možné. Pro licenci bezudidlového jezdce je nutné splnit podmínky ČBS.