NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY 

FAQ - nejčastěji kladené otázky:

Přinášíme Vám zodpovězené Vaše nejčastější dotazy. Pokud zde odpověď na vaši otázku nenajdete, kontaktujte nás na e-mailu: info@bezudidlovyspolek.cz. Děkujeme.

1. Musím být členem spolku, pokud se chci účastnit závodů?

 • Pokud se budete účastnit pouze hobby závodů, pořádaných pod hlavičkou ČBS, pak členy spolku být nemusíte.
 • Od roku 2021 však již bude nutné být členem i pro start na hobby závodech.
 • Pokud však budete mít zájem o získání licence a následně se účastnit oficiálních závodů a mistrovství, je nutné být členem.

2. Jak se mohu stát členem spolku?

3. Kdy mi přijde členská kartička?

 • Členské kartičky nevydáváme. Seznam členů je veden v elektronické podobě, stejně jako veškeré platby, které od Vás obdržíme.
 • Potvrzení, že jste členem spolku Vám přijde v informačním e-mailu, který obdržíte po vyplnění registračního formuláře na webu zde: https://www.bezudidlovyspolek.cz/registrace-jezdci/. V tomto e-mailu obdržíte informace k platbě a zároveň vaše členské číslo, které doporučujeme uschovat - můžete si pak jednoduše zkontrolovat, že jsou veškeré platby od Vás připsány zde a v případě jakýchkoliv dotazů k vašemu členství budeme dle čísla hned vědět o koho se jedná.

4. Mohu se účastnit Mistrovství ČR bez licence?

 • Ne, to není možné. Každý účastník MČR musí mít licenci ČBS.

5. Musím být členem, abych se mohl/a účastnit MČR?

 • Ano, je to jedna z podmínek k získání licence, bez níž není možné na MČR startovat.

6. Jak mohu získat licenci jezdce pro anglické disciplíny?

 • Licenci jezdce v bezudidlovým jezdectví pro parkur a drezúru získá jezdec který:
 • Absolvuje 2 libovolné soutěže na hobby závodech pořádaných pod hlavičkou ČBS:
 • Parkur o výšce minimálně 70 cm a vyšší s výsledkem max. 11 TR.B.
 • Drezúru stupně "Z" a vyšší s umístěním do 6. místa
 • Je na každém jezdci, jaké dvě soutěže zvolí (2x drezúra, 2x parkur, 1x drezúra + 1x parkur)
 • Výsledky ze závodů se počítají 2 roky zpětně.
 • Po tom, co absolvujete dvě soutěže s požadovaným výsledkem, zašlete žádost o vystavení licence - kterou naleznete zde: https://www.bezudidlovyspolek.cz/licence-jezdce/.
 • Za vystavení licence zaplatíte poplatek 400 Kč, další roky pak prodloužení licence stojí 200 Kč.
 • Jezdec musí absolvovat soutěže na povoleném uzdění dle ČBS (viz Všeobecná pravidla, Příloha č. 1) - nelze uznat starty na udidle!

7. Kdy mi přijde licence?

 • Licence, stejně jako členské kartičky v papírové podobě nezasíláme. Veškeré podklady evidujeme a to, jestli je vaše licence aktivní se dozvíte jednoduše v souboru, v němž evidujeme obdržené platby. Dle svého členského čísla zjistíte, jestli jste si licenci pro daný rok zaplatili a jestli je tím pádem aktivní.

8. Kdy vyřídíte mou žádost o členství/licenci?

 • Snažíme se vyřizovat veškerou agendu v co nejkratším čase (členství do 14 dnů, licence do 30 dnů), prosíme o trpělivost, pokud se vyřízení vaší žádosti pozdrží - můžete nás kontaktovat na e-mailu info@bezudidlovyspolek.cz, pokusíme se vyřešit ihned, berte však prosím v potaz, že chodíme do práce, školy a také musíme obstarat naše koně, děti a rodiny, tak se může stát, že se vyřízení zpozdí, za což se omlouváme předem. 😊

9. Můžu si licenci splnit i jinak, vzhledem k tomu, že je zatím málo možností splnit ji na hobby závodech pod ČBS?

 • Ano, i pro rok 2020 je schválen dodatek k licenci, který umožňuje získání licence absolvováním závodů i pod jiným spolkem (ČJF).
 • Uznáme Vám jakékoliv hobby závody, kde Vám povolí start bez udidla. Podmínky jsou stejné (viz otázka 6.) jen nám navíc musíte zaslat výsledkovou listinu, potvrzenou pořadatelem závodů a fotografii, která dokládá, že jste startovali bez udidla.

10. Mohou se závodů pod ČBS účastnit i jezdci z jiných zemí?

 • Ano mohou - sportovec ze zahraničí se smí účastnit národních i mezinárodních soutěží pod záštitou ČBS, nemusí dokládat žádnou jezdeckou licenci ani osvědčení. Tento jezdec se však nesmí účastnit mistrovských soutěží, pokud na rozpise není uvedeno jinak. Pro jezdce s cizí státní příslušností, žijících dlouhodobě na území ČR platí stejná pravidla.
 • Poplatek za startovné pro jezdce z jiné země je stanoven na 400 Kč.
 • Podrobnosti naleznete ve Všeobecných pravidlech ČBS.

11. Kolik stojí členství ve spolku a licence jezdce?

 • Členský poplatek pro nového člena (registrace) 200 Kč
 • Prodloužení členství v následujícím roce 100 Kč, pokud je poplatek řádně uhrazen do předem daného data.
 • Licence jezdce po splnění podmínek 400 Kč
 • Prodloužení licence v následujícím roce 200 Kč, jezdci do 18 let 100 Kč, pokud je poplatek řádně uhrazen do předem daného data.

12. Budete pořádat i westernové závody?

 • Do budoucna je to v plánu, pracujeme na pravidlech pro westernové disciplíny, ale bohužel zatím tyto závody nepořádáme.

13. Máte na závodech rozlišené kategorie pony a velcí koně?

 • Momentálně závodí pony společně s velkými koňmi, neboť jezdců je i tak stále málo. Rozdělení by znamenalo rozsáhlé změny v pravidlech, na které zatím nejsme připraveni. Do budoucna bychom toho rádi dosáhli.

14. Mají děti stejná pravidla pro složení licence a účast na závodech?

 • Ano, výsledky pro licenci jsou zatím nastaveny velmi mírně a nejnižší parkurové soutěže na oficiálních závodech jsou 80 cm, tudíž jezdec musí mít nějakou zkušenost.

15. Mám licenci od ČJF / jezdím bez udidla jinou disciplínu než parkur/drezúru, uznáte mi licenci i pro ČBS?

 • Ne, to bohužel není možné. Pro licenci bezudidlového jezdce je nutné splnit podmínky viz otázka 6., tedy je nutné jet BEZ UDIDLA.
 • Licence pod ČBS je zatím možné skládat pouze pro parkurové a drezúrní soutěže, tudíž z bezpečnostních důvodů není možné uznat starty z jiných disciplín i když budou bez udidla.