VZDĚLÁVÁNÍ

Spolek je tu nejen pro konání závodů. Naším hlavním cílem je vzdělávání jezdců, majitelů a chovatelů.

V rámci Českého bezudidlového spolku se pořádají semináře, kurzy, školení a bezudidlové závody.

Chcete pomoct s propagací akce, či máte zájem akci zaštítit naším spolkem? KONTAKTUJTE NÁS ! :)


VZDĚLÁVACÍ STUPNICE FUNKCÍ ČESKÉHO BEZUDIDLOVÉHO SPOLKU

ROZHODČÍ BEZUDIDLOVÉHO JEZDECTVÍ - pro zájemce z členské základny licentovaných jezdců je možnost absolvovat školení rozhodčího. Po úspěšně absolvovaném školení a písemném testu získá funkci Rozhodčí junior a je oprávněn plnit funkci rozhodčího na hobby závodech

Podmínky k složení licence rozhodčího juniora

  • věk více než 18 let
  • člen ČBS
  • aktivní licence jezdce ČBS

Působit na oficiálních závodech smí Rozhodčí junior pouze pod dohledem Hlavního dozoru hodnocení. Aby mohl Rozhodčí junior působit na oficiálních závodech sám, musí pod dohledem Hlavního dozoru hodnocení absolvovat 15 závodů (po prokázání praxe na sekretariátu ČBS získá funkci Rozhodčí senior).

Rozhodčí senior - smí působit na oficiálních závodech bez dohledu, nebo v pozici hlavního rozhodčího. 

Hlavní dozor hodnocení - působí primárně jako dozor Rozhodčích juniorů. Hlavní dozor hodnocení získá své oprávnění buď splněním podmínek výše popsaných (podle pravidel ČBS). Nebo si zažádá na sekretariátu o tento post na základě doložené praxe v daném odvětví u jiného spolku. Tento pak musí absolvovat školení o bezudidlovém jezdectví a pravidlech dané disciplíny ČBS a následně splnit test. Hlavní dozor hodnocení smí působit i jako Hlavní rozhodčí.

STAVITELÉ TRATÍ

Pro hobby závody nemusí být pro rok 2020 stavitel tratí. Stavitelé tratí ČBS jsou především stavitelé s praxí z jiných spolků. Do budoucna bychom rádi uskutečnovali vzdělávání i v této oblasti.