VZDĚLÁVÁNÍ

Spolek je tu nejen pro konání závodů. Naším hlavním cílem je vzdělávání jezdců, majitelů a chovatelů.

V rámci Českého bezudidlového spolku se pořádají semináře, kurzy, školení a bezudidlové závody.

Pokud máte co předat a máte zájem o pořádání kurzu, semináře či jiné vzdělávací akce, která by mohla bezudidlové jezdce posunout v různých směrech KONTAKTUJTE NÁS.


ROZHODČÍ BEZUDIDLOVÉHO JEZDECTVÍ

U rozhodčích bezudidlového jezdectví je kladen důraz na schopnost posuzovat jízdu bez udidla, pohodu a uvolnění koně a správnost provedení dané úlohy. Vztah a soulad s koněm pro něj musí být na prvním místě, před perfektním provedením cviku s koněm který je v tenzi a jezdec špatně či příliš používá pomůcky. 

Rozhodčí se dělí na:

  • Rozhodčí junior
  • Rozhodčí senior

Rozhodčí junior se může stát člen ČBS po úspěšně absolvovaném školení a písemném testu.

Podmínky k složení licence rozhodčího juniora:

  • věk více než 18 let
  • člen ČBS

Rozhodčí senior se může stát rozhodčí junior, který absolvuje více než 15 hobby závodů jako hlavní rozhodčí, nebo oficiálních závodů jako rozhodčí pod dozorem Rozhodčí seniora. (po prokázání praxe na sekretariátu ČBS získá funkci Rozhodčí senior).

Více o rozhodčích viz. všeobecná pravidla.